Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We willen ontwikkelingsrelaties onder een vergrootglas houden en waar dat mogelijk is afbouwen. We kijken naar wat nodig is, niet naar vaste percentages. Er is geld beschikbaar voor hulp bij grote rampen en we willen investeren in opvang in de regio.

We zoeken graag Europese samenwerking op. Als we onze ontwikkelingsgelden in Europees verband besteden, zorgen we voor meer impact. Europese ontwikkelingsgelden en handelsakkoorden moeten bovendien vaker worden ingezet in ons eigen belang. Ze kunnen helpen om de grondoorzaken van migratie naar Europa weg te nemen, onze toegang tot grondstoffen te verbeteren en om andere Europese geopolitieke belangen te behartigen.

Confidental Infomation