Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Zelf de keuzes in je eigen leven maken: we staan er niet altijd bij stil hoe fijn en hoe belangrijk dat is. Wij willen dat ook mensen die ziek of gehandicapt zijn zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Het persoonsgebonden budget (pgb) kan voor hen het verschil maken tussen een echt leven, midden in de maatschappij, en een leven aan de zijlijn.

Mensen die zwaar getroffen zijn in het leven kunnen er door het pgb zelf weer wat moois van maken. Die vrijheid is van het allergrootste belang. Daarom hebben wij het recht op het pgb vastgelegd in de wet. We willen misbruik van het pgb aanpakken, en vooraf goed vaststellen of iemand zelf het pgb kan beheren.

Wij willen dat het pgb alleen nog voor zorg wordt gebruikt en niet meer voor ondersteuning. Via de gemeente moet ondersteuning namelijk makkelijk te regelen zijn. Het pgb hiervoor inzetten werkt helaas misbruik in de hand. We maken het eenvoudiger om fraude aan te pakken.

Confidental Infomation