Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Bij het maken van wetten en regels bevorderen we de menselijke maat. Hardvochtige effecten van wet- en regelgeving moeten we altijd voorkomen. Mensen die onbedoeld een fout maken, mogen niet direct als fraudeur worden bestempeld. We hebben vertrouwen in professionals die zich met de uitvoering van beleid bezighouden. Het leed dat de toeslagenouders en de Groningers is aangedaan, kunnen we niet wegnemen, maar het onrecht zetten we waar mogelijk snel recht.

Confidental Infomation