Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We maken werk van grootschalige vaccinatie in de pluimveehouderij. Daarnaast spelen monitoring en wildbeheer een belangrijke rol. Europese handelsbelemmeringen nemen we weg, zodat preventieve vaccinatie de norm wordt.

Confidental Infomation