Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Internationale studenten, onderzoekers en samenwerkingen zijn belangrijk voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. De instroom is nu echter ongericht en te hoog. We willen daarom meer grip op wie in Nederland komt studeren.

Hogescholen en universiteiten moeten vaker bacheloronderwijs in het Nederlands aanbieden. Er is ruimte voor Engelstalige opleidingen, maar alleen als dat nodig is voor de arbeidsmarkt, het specifieke vakgebied of de samenleving. Ook mogen instellingen vaker een numerus fixus opleggen, bijvoorbeeld aan studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. We stimuleren briljante studenten om na hun studie in Nederland te blijven, zeker als ze kunnen werken in sectoren waar te mensen tekortkomen.

Confidental Infomation