Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Zorgen over water moeten in Nederland niet nodig zijn. Of dit nu gaat over het voorkomen van overstromingen, de kwaliteit van het water of de vraag of er genoeg drinkwater is. We gaan samen met de waterschappen aan de slag om deze zorgen weg te nemen.

We willen ons houden aan de Europese regels op het gebied van waterkwaliteit. Dat doen we niet ‘omdat het moet van Brussel’, maar omdat we schoon en veilig water zelf cruciaal vinden. Daarom komen we met aanvullende maatregelen om de kwaliteit van ons drink- en zwemwater te verbeteren. We kiezen hierbij voor een realistische aanpak, en houden daarbij een gelijk speelveld met onze buurlanden.

Voordat we nieuwe wijken, bedrijventerreinen of kantoren bouwen, kijken we eerst naar de kwaliteit van bodem en water. Bij de bouw van nieuwe woonwijken moet de ontwikkelaar maatregelen nemen om goed om te gaan met extreme regenval en met periodes van droogte en hitte.

Ten slotte weten we allemaal dat de zeespiegel stijgt. Daarom zorgen we ervoor dat we uiterlijk in 2050 alle dijken hebben verstevigd.

Confidental Infomation