Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We willen er actief voor zorgen dat de energierekening laag blijft. Dat betekent dat we de energiebelasting willen verlagen. Ook onderzoeken we een ‘slapend prijsplafond’, dat ingezet zou kunnen worden als de energieprijzen weer hard omhoog gaan.

Om de energierekening structureel laag te houden moeten we vaart maken met de verduurzaming van woningen. Niet verspilde energie is namelijk de goedkoopste energie. Daarom gaan we snel door met het isoleren van woningen, het beschikbaar maken van groen gas en het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

We zorgen ervoor dat er in 2029 geen huurwoningen meer zijn met energielabel E, F en G. Huiseigenaren  gaan zelf over de verduurzaming van hun koopwoning. Wij stimuleren het wel om dat te doen.

Voor het mkb zetten we het plan voor een verduurzamingsfonds door.

Confidental Infomation