Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We stoppen met de gaswinning in Groningen. We gaan hard aan de slag met het versnellen van het schade-afhandeling en de versterking van het gebied. We bieden de Groningers sociaal en economisch perspectief.

Mijnbouw op andere plekken en in andere vormen, zoals zoutwinning, zal wel nodig blijven. We gaan daarbij zorgen dat de lusten en lasten goed verdeeld zijn. Zo blijft er draagvlak voor mijnbouw.

Gaswinning op de Noordzee is nodig. We zijn nu te afhankelijk van aardgas uit het buitenland. In de toekomst kan dit gas ook omgezet worden naar blauwe waterstof. Daarmee kunnen we Nederland verder verduurzamen. Ook sluiten we een contract af met Noorwegen voor blauwe waterstof. Later kan dat omgezet worden in een contract voor groene waterstof.

Confidental Infomation