Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We willen snel meer huizen bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door meer tijdelijke huizen te ontwikkelen. Deze flexibele woningen zijn tegenwoordig een stuk mooier dan de containerwoningen van vroeger. We zorgen ervoor dat voldoende gemeenten deze woningen ook echt gebruiken.

Daarnaast moeten we bestaande gebouwen beter benutten. Panden die al jaren leegstaan gaan we ombouwen naar woningen. Om verval en verkrotting van leegstaande panden tegen te gaan, krijgt de gemeente de vrijheid om de OZB-heffing te verhogen. Zo vergroten we de kans dat er in deze panden huizen worden gebouwd.

Confidental Infomation