Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Bij de bouw van nieuwe wijken, maar ook bij het verbeteren van bestaande wijken, moet er aandacht zijn voor bereikbaarheid, vergroening en veiligheid.

Om wijken veilig te houden, verhogen we de straffen op leefbaarheidsdelicten, zoals geluidsoverlast en het dumpen van afval. Bovendien zorgen we voor voldoende blauw op straat. We maken het makkelijker voor gemeenten om de Rotterdamwet in te voeren en daarmee de leefbaarheid van wijken te vergroten.

Om makkelijk de wijk uit te komen, onderzoeken we een verplichting voor ontwikkelaars en de overheid om voldoende openbaar vervoer mogelijk te maken. Steeds vaker worden in nieuwbouwprojecten de parkeerplekken wegbezuinigd. Daardoor kunnen mensen hun auto niet dicht bij hun huis parkeren. Wij willen dit tegengaan door een regionale parkeernorm te onderzoeken.

Wijken horen groen te zijn. In nieuwbouwwijken moet rekening gehouden worden met het veranderende klimaat en hittestress. Gemeenten worden verplicht te toetsen of er in nieuwbouwwijken voldoende bomen, groene daken, beken en sloten worden toegevoegd. We stimuleren vergroening van bestaande wijken.

Confidental Infomation