Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Wij willen honderdduizenden nieuwe huizen bouwen, zodat fijn en betaalbaar wonen weer voor

iedereen mogelijk wordt. Dat betekent dat we tientallen wijken aan Nederland moeten toevoegen. Dat kan alleen door als landelijke overheid de teugels in handen te nemen.

De VVD wil dat er overal meer woningen bijkomen: koop, sociale huur en middenhuur. We kijken daarbij speciaal naar plekken waar al wegen en openbaar vervoer bestaan. Als gemeenten geen locaties aanwijzen om te bouwen, doet het kabinet dat samen met provincies.

Er komt een plan voor de inrichting van Nederland. Op basis van dit plan sluiten we een bindend Bouwakkoord met bouwers, woningbouwcorporaties en provincies. Hierdoor worden in ieder geval tientallen nieuwe grote wijken gebouwd. We houden in al deze bouwplannen ook oog voor economische activiteiten.

Confidental Infomation