Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We maken het makkelijker om je studie te combineren met bijvoorbeeld werk, topsport of mantelzorg. We voeren flexstuderen breed in, zodat studenten kunnen betalen per studiepunt. We vinden dat je een vak niet meer hoeft te volgen, als je kennis al aantoonbaar in de praktijk hebt opgedaan. Hoorcolleges worden online beschikbaar gesteld.

Confidental Infomation