Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Abortus is in Nederland toegestaan. Hiervoor gelden voorwaarden. Een vrouw kan tot 24 weken in de zwangerschap een abortus laten uitvoeren. Vrouwen die voor de moeilijke beslissing staan om al dan niet een abortus te ondergaan, bevinden zich in een kwetsbare positie. Het is van essentieel belang dat zij de juiste ondersteuning en professionele zorg ontvangen. Op dit moment loopt er een discussie over het schrappen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht. De regering onderzoekt wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de abortuspraktijk. De VVD vindt dat wet- en regelgeving moet zorgen voor goede, veilige en toegankelijke abortuszorg. Met dat doel in het achterhoofd zullen wij de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek bestuderen.

We hebben de wettelijke verplichte bedenktermijn van vijf dagen geschrapt. Vrouwen nemen het besluit niet lichtzinnig. Wie dat wil kan met haar eigen arts een bedenktermijn afspreken. Het is een inbreuk op de zelfbeschikking van vrouwen om dat in de wet vast te leggen.

Huisartsen die dat willen, mogen de abortuspil voorschrijven aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

Confidental Infomation