Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De VVD staat voor verantwoord financieel beleid. We zien dat de tijd van gratis geld echt voorbij is. Zonder ingrijpen loopt het begrotingstekort verder op en wordt de rekening naar toekomstige generaties geschoven. Dat betekent dat scherpe keuzes nodig zijn om het tekort terug te dringen.

De VVD wil niet dat de rekening bij de samenleving wordt gelegd door hogere belastingen. De overheid moet eerst haar eigen uitgaven tegen het licht houden, terug naar normaal begrotingsbeleid en geen nieuwe fondsen meer oprichten. Daarbij trekken we lessen uit het verleden, waarbij te snel en te diep ingrijpen weer nieuwe problemen veroorzaakte. En we houden oog voor de lange termijn, zoals de verduurzaming van onze energievoorziening en economie.

Om verantwoord financieel beleid te voeren zijn heldere prioriteiten nodig waarin we investeren. De VVD wil Nederland veilig houden door te investeren in de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en Defensie. Daarnaast wil de VVD dat het leven voor Nederlanders betaalbaar blijft. Dat betekent lagere belasting voor werkenden, minder belasting op de energierekening en de stijging van vaste lasten beperken.

Confidental Infomation