Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De EU is hét middel om Nederlandse belangen te behartigen in een onveilige wereld met rivaliserende grootmachten. Daarom willen we haar geopolitieke slagkracht vergroten. De EU is al het grootste handelsblok ter wereld. We willen dat de EU vaker en effectiever haar rol op het geopolitieke toneel opeist om ons veilig te houden, door middel van sancties en het intrekken van handelsvoordelen.

Als we willen dat de EU sterk naar buiten kan optreden, moet het ook intern op orde zijn. Daarom houden we vast aan strenge eisen voor de toetreding van nieuwe lidstaten en willen we dat alle lidstaten een degelijke begroting hebben. Daarnaast moeten lidstaten hun rechtsstaat intact houden en indien nodig versterken. Sterke, weerbare rechtsstaten zijn nodig om ongewilde invloeden van buitenaf te weerstaan. Ze zijn essentieel voor een functionerende democratie. We mogen in de hele EU geen concessies doen op zaken als vrije media, onafhankelijke rechtspraak en de bescherming van minderheden.

Confidental Infomation