Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De Nederlandse cultuursector is van absolute wereldklasse. We willen dat culturele instellingen meer ruimte krijgen om te ondernemen, bijvoorbeeld door nieuw publiek aan te spreken en nieuwe verdienmodellen uit te proberen. We dagen culturele instellingen uit om meer impact te hebben, bijvoorbeeld door ouderen en jongeren meer bij cultuur te betrekken.

Confidental Infomation