Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Om goed om te gaan met alle claims op de schaarse ruimte en de juiste keuzes te maken is een nieuw Masterplan voor Nederland nodig. Daarin tekenen we uit waar woningen komen, waar we de natuur meer ruimte geven en waar we juist onze bedrijven laten groeien. In dit plan wijzen we bovendien grote binnenstedelijke en buitenstedelijke bouwlocaties aan. Om ervoor te zorgen dat deze wijken ook echt gebouwd worden, sluiten we een Bouwakkoord met bouwers, gemeenten en ontwikkelaars. Met het Masterplan laten we ons land mooier en beter achter voor toekomstige generaties.

Daarnaast vereenvoudigen en schrappen we ruimtelijke regels, waar dat kan. Zo schaffen we de ladder van duurzame verstedelijking volledig af. We voorkomen een onnodige stapeling van beleid.

Confidental Infomation