Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Natuur is belangrijk voor iedereen in Nederland. Daarom maken we serieus werk van natuurherstel en zorgen we voor effectief en actief natuurbeheer. Wij zien kansen voor natuur en economie om elkaar te versterken. We willen dus niet een hek om natuurgebieden zetten, maar juist ruimte geven aan bedrijven, overheden en ondernemers om goede en innovatieve ideeën voor vergroening uit te werken. Daarmee dragen ze bij aan een gezonde leefomgeving, nieuwe verdienmodellen, hittebestendigheid van onze steden en klimaatadaptatie.

We gaan de gebieden in en kijken naar de daadwerkelijke staat van de natuur. Op basis van onafhankelijke analyses gaan we aan de slag met effectief natuurherstel en actief natuurbeheer. Het klimaat verandert en de natuur verandert mee. We maken het in Brussel bespreekbaar om op termijn de verplichtingen rondom Natura2000-gebieden aan te passen. Ook onderzoeken we een alternatief voor de kritische depositiewaarde in de stikstofwetgeving, waarbij de staat van de natuur centraal staat.

Confidental Infomation