Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De VVD staat voor een eerlijk en helder belastingstelsel, waarin werken loont, het leven betaalbaar blijft en iedereen een eerlijk deel bijdraagt. Het huidige stelsel van belastingen en toeslagen is te ingewikkeld en onvoorspelbaar voor veel mensen. Dat moet eenvoudiger. Op de langere termijn willen we daarom de toeslagen afschaffen en de belastingen versimpelen. Dat zorgt ervoor dat mensen hun financiële situatie beter kunnen overzien, de koopkracht van middengroepen op peil blijft en armoede voorkomen wordt.

De VVD wil dat inkomsten uit vermogen eerlijker belast worden. Dat betekent dat we stoppen met het belasten van ‘fictieve’ rendementen in Box 3. In plaats daarvan gaan we de daadwerkelijke inkomsten belasten. Daarbij ontzien we kleine spaarders en ondernemers. Want sparen voor later, investeren in de toekomst en het starten van een bedrijf moeten ook de moeite waard blijven.

Constructies waarmee multinationals belasting weten te ontlopen blijven we aanpakken. Bijvoorbeeld met een wereldwijde minimumbelasting voor grote bedrijven. En we zetten in op een rechtvaardige aanpak van belastingfraude. Daarbij beginnen we bij de fraude waar het meeste geld in omgaat. Zodat niemand zijn bijdrage aan onze samenleving weet te ontlopen.

Confidental Infomation