Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

We willen af van wisselende middelvoorschriften en in plaats daarvan heldere doelstellingen centraal stellen. Met metingen op bedrijfsniveau en een Afrekenbare Stoffenbalans staan boeren aan het roer van hun bedrijf en hebben zij zelf de regie in handen om uitstoot te verminderen en verliezen te beperken. Zo krijgen boeren de ruimte om te zorgen voor een voedselproductie die in balans is met bodem, water en lucht.

We stimuleren en ontwikkelen nieuwe verdienmodellen. Op die manier kunnen agrarische ondernemers omschakelen naar bijvoorbeeld de teelt van bio-based bouwmaterialen, plantaardige eiwitten of nieuwe vormen van voedselproductie. Wij geven ze de ruimte om ideeën uit te proberen. Ook maken we boeren bondgenoot bij het beheer van ons landelijk gebied. Met langjarige vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen nieuwe vormen van inkomsten worden gecreëerd.

Confidental Infomation