Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Nederland heeft jarenlang ruimhartiger beleid gevoerd dan noodzakelijk. Zo krijgen asielzoekers automatisch na vijf jaar een asielvergunning voor onbepaalde tijd. Daar willen wij van af, zodat zij meer druk voelen om te integreren in onze samenleving. Om hier te mogen blijven, moeten ze voortaan voldoen aan voorwaarden zoals participatie en betaald werk. Door deze maatregel wordt Nederland minder aantrekkelijk en zal de instroom dus omlaag gaan. Asielvergunningen voor vluchtelingen krijgen een duur van drie jaar, die voor zogenaamde subsidiair-beschermden één jaar. Na deze periode wordt de vergunning getoetst. Op deze manier is er ruimte voor mensen die hier echt mogen blijven en zijn we niet aantrekkelijker dan de landen om ons heen.

Confidental Infomation