Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Politie.

Veiligheid & stabiliteit Nederland

Een Nederland waarin wij vrij en veilig ons leven kunnen leiden. Dat willen we allemaal.

Maar toch voelen veel mensen zich te vaak onveilig en beperkt in hun vrijheid. Doordat de dreiging van de georganiseerde misdaad groter is dan ooit. Doordat straattuig te vaak wegkomt zonder straf.

Daarom is het nu nodig dat we alles doen om onze misdaadbestrijders te helpen, zodat zij de georganiseerde misdaad kunnen verslaan. We willen strengere gevangenisregimes voor criminele kopstukken, zoals in Italië. We maken straatintimidatie strafbaar. We doen alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat vrouwen en geliefden van hetzelfde geslacht veilig over straat kunnen lopen.

Zodat iedereen zich in Nederland vrij en veilig voelt. Zodat Nederlanders merken dat de overheid aan hun kant staat. Wie een veilig Nederland in de weg staat, komt de VVD tegen.

Wat wil de VVD?

Veiligheid

  • Georganiseerde criminaliteit hard aanpakken
  • Zwaar gevangenisregime voor zware criminelen
  • Hogere straffen voor geweld tegen agenten en ambulancemedewerkers
  • Meer afpakken van crimineel geld
  • Overlastgevers harder aanpakken

Dit hebben we als VVD al geregeld:

  • Meer mensen en middelen voor de politie
  • Hogere straffen voor drugssmokkel en drugsbezit
  • Levenslang toezicht voor terroristen

Voor alle onze veiligheid standpunten: klik hier.

Onze standpunten voor de politie:

Nauw samenwerken met politie en gevangenissen.

Wij willen dat het Openbaar Ministerie nauw samenwerkt met de politie en de gevangenissen. Zij moeten elkaars informatie kunnen krijgen als dat nodig is. Wij verwachten wel dat zorgvuldig met de uitwisseling van privacygevoelige gegevens wordt omgegaan. Het delen van de informatie moet een zwaarwegende reden hebben. En gegevens van slachtoffers mogen absoluut niet bij de daders terechtkomen.

Meer in de wijk, minder achter het bureau.

Het goede werk van de politie is de basis van een veilig Nederland. Onze politieagenten sporen misdadigers op, verlenen noodhulp en zorgen dat het rustig blijft op straat. Wij willen dat de politie zich kan richten op het échte politiewerk: de veiligheid op straat.

Criminaliteit begint vaak in de straat. Van kleine diefstallen en vernielingen groeit het door naar zwaardere criminaliteit. Wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt. Wij willen daarom geld uittrekken voor meer wijkagenten.

Agenten zetten zich dag in dag uit in om onze veiligheid te bewaken. Voor dat belangrijke werk moeten zij soms noodgedwongen geweld gebruiken. Wij vinden dat ze dan ons begrip, onze steun en onze bescherming verdienen. Wij willen dus dat agenten in principe niet als verdachte worden aangemerkt bij een onderzoek naar het gebruik van geweld. Alleen als ze expliciet de geweldsinstructie hebben overschreden, moeten ze worden vervolgd.

De invoering van de Nationale politie is een grote operatie, die tot nu toe niet zonder slag of stoot verloopt. Het is wel belangrijk om nu door te zetten. Door de komst van de Nationale politie wordt de politie uiteindelijk beter (en goedkoper) aangestuurd. Voor Nederlanders betekent dit bijvoorbeeld dat overlast sneller en beter wordt aangepakt en dat de politie meer in de wijk te vinden is en minder achter het bureau.

Confidental Infomation