Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Opzeggen

Het lidmaatschap van de VVD kunt u opzeggen door een e-mail of een ondertekende brief te sturen, waarin u aangeeft het lidmaatschap van de VVD op te willen zeggen. Vermeld in uw brief of e-mail in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en reden van opzegging.

 

VVD
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 30836
2500 GV DEN HAAG

 

Uw e-mail kunt u sturen naar [email protected].

 

Opzegging door een lid kan alleen plaatsvinden per het einde van de lopende contributietermijn. De schriftelijke opzegging dient minimaal twee weken voor het einde van de lopende contributietermijn door het hoofdbestuur te zijn ontvangen. Op verzoek van het lid kan het lidmaatschap op kortere termijn worden beëindigd en dient dit bij de opzegging aangegeven te worden. In dat geval blijft de contributie tot en met de lopende contributietermijn verschuldigd.

Confidental Infomation