Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Ivo Opstelten Foundation

De Ivo Opstelten Foundation heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in het algemeen en de permanente campagne in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

RSIN of fiscaal nummer: 820692116B01

 

Contactgegevens

Stichting Ivo Opstelten Foundation
Postbus 308362500 GV Den Haag

 

Bestuurssamenstelling

Eric Wetzels, voorzitter
Ton van Nimwegen, penningmeester
Birkitta Kortes, secretaris

 

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd

Confidental Infomation