Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Defensie.

Veiligheid en stabiliteit internationaal

We willen allemaal in vrijheid en veiligheid ons leven kunnen leiden.

Maar de dreiging om ons heen neemt toe. Door Poetins inval in Oekraïne heerst er een oorlog op ons eigen continent. De gevolgen daarvan merken we iedere dag. Ook het gevaar uit China, dat onze geheimen probeert te stelen, neemt toe. Vrede en veiligheid zijn niet meer vanzelfsprekend.

Daarom is het nu nodig dat we, samen met onze bondgenoten in de EU en de NAVO, sterk staan tegen landen als Rusland, China en Iran. Met een sterke krijgsmacht én een sterk cyberleger. Daarom investeren we volop in onze defensie en maken we keuzes om minder afhankelijk te worden van dit soort landen. Onze veiligheid is niet meer vrijblijvend. Wij moeten écht kiezen voor de veiligheid van ons land.

Zodat we het hier veilig en stabiel houden. Zodat we onze vrijheden en onze manier van leven beschermen. Zonder veiligheid geen vrijheid.

Wat wil de VVD?

Defensie

  • Flink investeren in personeel en materieel
  • 2% NAVO norm wettelijk vastleggen
  • Productie van materieel zo veel mogelijk in Nederland of Europa
  • Trots zijn op onze militairen

Dit hebben we als VVD al geregeld:

  • De grootste investering in defensie ooit
  • Een nieuwe CAO voor de helden van defensie
  • De modernste wapensystemen voor onze krijgsmacht

 

Onze standpunten op defensie:

Onze militairen komen op voor onze belangen.

Door de dreiging van Rusland is de belangrijkste taak van Defensie nu agressie tegen het NAVO-grondgebied afschrikken. Daarnaast stuurt Nederland al tientallen jaren militairen op missie in diverse delen van de wereld. Zulke missies zijn soms de enige manier om terreurgroepen te bestrijden of voor onze belangen op te komen. Onze mensen vervullen daarbij vooral een militaire rol, door zelf te vechten of door lokale troepen te trainen. Wederopbouw en verdere ontwikkeling zijn niet hun belangrijkste verantwoordelijkheid.

We moeten helaas accepteren dat oorlogvoering risico’s met zich meebrengt. Het is niet mogelijk om te bombarderen met de garantie dat er geen burgerslachtoffers vallen. Vanzelfsprekend doen we er wel alles aan om dat te voorkomen.

Het heeft onze voorkeur als de missie waaraan Nederland deelneemt gesteund wordt door een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Maar we laten ons niet in een dwangbuis stoppen: als mensen op gruwelijke wijze worden vermoord of gemarteld, of als onze eigen veiligheid en belangen in gevaar zijn, moeten we kunnen optreden zonder zo’n mandaat.

Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid.

Defensie is een van de belangrijkste taken van de overheid. Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Onze krijgsmacht is onmisbaar voor die veiligheid. De afgelopen jaren hebben we veel geld in defensie gestoken. De komende jaren doen we daar nog een schep bovenop. Zo houden we ons aan de afspraak die we met onze bondgenoten in de NAVO gemaakt hebben.

Ons leger heeft als belangrijkste taak het beschermen van het Nederlandse grondgebied en dat van onze bondgenoten. Daarom zijn er Nederlandse militairen in Litouwen, aan de grens van de NAVO met Rusland. Daarnaast helpt ons leger in de strijd tegen terroristen, bijvoorbeeld door in Irak militairen te trainen die tegen Islamitische Staat vechten.

De NAVO is de beste bescherming van Nederland. Het bondgenootschap staat voor ons klaar als het nodig is. Maar we kunnen niet alles aan Amerika overlaten. Daarom moeten Europese landen ook samen militairen op missie kunnen sturen.

Confidental Infomation