Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Commissies Eerste Kamer.

Binnenlandse Zaken/Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken/Huis Van de Koning (Biza/AZ)

 • Eric van der Burg (coördinator)
 • Tanja Klip
 • Henk Jan Meijer
 • Jan Keunen

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

 • Alfred Arbouw (coördinator)
 • Pim van Ballekom
 • Annemarie Jorritsma

Economische zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedsel – Klimaat (EZK/LNV)

 • Tanja Klip (coördinator)
 • Mirjam de Blécourt
 • Pim van Ballekom
 • Henk Jan Meijer

Europese Zaken (EUZA)

 • Pim van Ballekom (coördinator)
 • Alfred Arbouw
 • Reina de Bruijn
 • Paulien Geerdink

Financiën (FIN)

 • Paulien Geerdink (coördinator)
 • Pim van Ballekom
 • Annemarie Jorritsma
 • Micky Adriaansens

Immigratie en Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)

 • Micky Adriaansens (coördinator)
 • Mirjam de Blécourt
 • Jan Keunen
 • Annemarie Jorritsma

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

 • Tanja Klip (coördinator)
 • Alfred Arbouw
 • Paulien Geerdink
 • Henk Jan Meijer (is voorzitter Kamercommissie IWO)

Justitie en Veiligheid (J&V)

 • Henk Jan Meijer (coördinator)
 • Micky Adriaansens
 • Alfred Arbouw
 • Mirjam de Blécourt

Koninkrijksrelaties (KOREL)

 • Annemarie Jorritsma (coördinator)
 • Micky Adriaansens
 • Eric van der Burg
 • Jan Keunen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Mirjam de Blécourt (coördinator)
 • Eric van der Burg
 • Reina de Bruijn
 • Tanja Klip

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Eric van der Burg (coördinator)
 • Pim van Ballekom
 • Reina de Bruijn
 • Paulien Geerdink

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Reina de Bruijn (coördinator)
 • Eric van der Burg
 • Jan Keunen
 • Micky Adriaansens (is voorzitter Kamercommissie VWS)

Verzoekschriften: Henk Jan Meijer

Confidental Infomation