nieuws-image
26 januari 2022

Verklaring Soumaya Sahla en waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes

Soumaya Sahla:

‘De afgelopen weken is veel commotie ontstaan over mijn persoon en mijn verleden. Ik betreur dat zeer en voel de behoefte daarover enkele dingen te zeggen.

Ik wil aangesproken kunnen worden op een periode van 16 jaar geleden waar ik niet trots op ben. Het zijn zwarte bladzijden in mijn leven. Ik betreur de keuzes die ik toen heb gemaakt ten diepste en iedereen in mijn omgeving weet dat van me. Die bladzijden heb ik lang geleden omgeslagen. Ik constateer nu dat het goed is deze spijt ook publiekelijk uit te spreken.

Ik zet mij graag dagelijks in voor de veiligheid en vrijheid in ons mooie land. Vanuit die moti- vatie ben ik ook actief betrokken geraakt bij de VVD. De commotie die is ontstaan zit mijn positieve bijdrage op dit moment in de weg. Daarom leg ik het tafelvoorzitterschap bij het thematisch netwerk J&V neer. Ik blijf gemotiveerd om te zoeken waar ik een bijdrage kan leveren aan een vrije en veilige samenleving. Ook blijf ik lid van de VVD.’

Waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes:

‘We hebben met instemming kennis genomen van het besluit van Soumaya. Haar verklaring neemt het ongemak dat wij voelden weg. Dat ongemak zat hem in de combinatie van haar coördinerende rol in het thematisch netwerk en het geen publiekelijk spijt hebben betuigd voor haar daden in het verleden.

Het heeft veel te lang geduurd voordat de partij zich over de kwestie heeft gebogen. Dat nemen wij onszelf kwalijk. Vanzelfsprekend kan Soumaya lid blijven van de VVD.’