Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Wij zijn tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. Van deze mensen staat vast dat ze geen vluchteling zijn. Ze kunnen dus veilig terugkeren naar hun eigen land. Zij hebben er zelf voor gekozen (en vaak betaald) om naar Nederland te komen. Het is dus ook hun verantwoordelijkheid om zelf terug te gaan. Opvang door gemeenten ontneemt deze mensen de prikkel om te vertrekken. Het geeft ze alleen maar valse hoop.

Asielzoekers die nog in de procedure zitten, krijgen een fatsoenlijke, maar sobere opvang. Wij verwachten van hen dat ze zich gedragen. Wij accepteren het niet als zij zich schuldig maken aan bedreiging, discriminatie of pesterijen. Kwetsbare groepen zoals homoseksuelen en christenen moeten hiertegen worden beschermd. De daders worden apart gezet, niet de slachtoffers. Zij krijgen te maken met een streng regime en we zorgen dat ze zo snel mogelijk ons land worden uitgezet.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation