Natuur en economie gaan heel goed samen.

Natuur

Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Niet alleen vandaag, maar juist ook op de lange termijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat we realistische en haalbare doelen stellen. Dan kunnen we ons er ook echt aan houden. Wij lopen er namelijk niet voor weg dat de groei van onze economie ook ruimte vraagt. Wij willen dat de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals natuurorganisaties) met elkaar samenwerken. Natuur en economie sluiten elkaar niet uit, maar gaan juist heel goed samen.

Bekijk meer

Heb je een vraag over de natuur?