Meer aandacht voor Nederlandse waarden en cultuur.

Inburgering

Een geslaagde inburgering is de sleutel naar een volwaardige plek in de Nederlandse samenleving. Voor migranten, maar ook voor hun kinderen. Daarom vinden wij het logisch dat migranten bijvoorbeeld hun verblijfsvergunning of uitkering verliezen als zij zich onvoldoende inzetten voor hun inburgering. Wij zien inburgering als een verantwoordelijkheid van de nieuwkomers zelf. Zij moeten het dus ook zelf betalen, niet de Nederlandse belastingbetaler. Wij vinden het een goede zaak dat er bij de inburgering veel aandacht is voor de Nederlandse waarden en de Nederlandse cultuur.

Heb je een vraag over inburgering?