Nederland loopt voorop in dierenwelzijn.

Dierenwelzijn

De samenleving vindt het welzijn van dieren terecht belangrijk. Nederland loopt daarin voorop en dat is een goede zaak. Toch kunnen er nog steeds dingen verbeterd worden. Boeren willen dat graag doen als ze er de ruimte voor krijgen.

Daarom willen we dat de overheid heldere en haalbare doelen meegeeft aan bedrijven die met dieren werken. De ondernemers mogen vervolgens zelf invullen hoe ze die doelen halen. Als de overheid dus bepaalt dat varkens een beter leven moeten krijgen, dan kiest de varkenshouder de manier waarop hij dat wil bereiken. Bijvoorbeeld door zijn stal ruimer te maken of door de varkens vaker naar buiten te laten.

We moeten voorkomen dat onze bedrijven in het buitenland niet meer mee kunnen doen. Daarom willen wij dat regels over dierenwelzijn internationaal worden vastgelegd. Zo gelden voor alle bedrijven dezelfde regels en krijgen dieren in ieder land dezelfde bescherming.

Als dierenwelzijn in het gedrang is, grijpt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in. Actiegroepen en extremisten mogen absoluut niet voor eigen rechter spelen.

Bekijk meer

Heb je een vraag over dierenwelzijn?