Ivo Opstelten foundation

Ivo Opstelten Foundation.

De Ivo Opstelten Foundation heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in het algemeen en de permanente campagne in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

RSIN of fiscaal nummer: 820692116B01

Contactgegevens

Stichting Ivo Opstelten Foundation
Postbus 308362500 GV Den Haag

Bestuurssamenstelling

Onno Hoes, waarnemend voorzitter
Ton van Nimwegen, penningmeester
Birkitta Kortes, secretaris

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd

Ivo Opstelten Foundation
Jaarverslag 2015
Ivo Opstelten Foundation
Jaarcijfers 2015 incl. toelichting
Ivo Opstelten Foundation
Jaarverslag 2014
Ivo Opstelten Foundation
Jaarcijfers 2014 incl. toelichting
Ivo Opstelten Foundation
Jaarplan 2014 & 2015
Ivo Opstelten Foundation
Beleidsplan 2014-2018
Ivo Opstelten Foundation
Jaarcijfers 2016
Ivo Opstelten Foundation
Jaarverslag 2017
Ivo Opstelten Foundation
Jaarcijfers 2017
Ivo Opstelten Foundation
Jaarverslag 2018
Ivo Opstelten Foundation
Jaarcijfers 2018
Ivo Opstelten Foundation
Jaarverslag 2019
Ivo Opstelten Foundation
Jaarcijfers 2019
Ivo Opstelten Foundation
Jaarcijfers en jaarverslag 2020
Publicatie ANBI
Publicatie ANBI 2020
Ivo Opstelten Foundation
Beleidsplan 2019-2023
Publicatie ANBI
Publicatie ANBI 2021
Ivo Opstelten Foundation
Jaarverslag 2021