Waterschaps verkiezingen.

De volgende waterschapsverkiezingen zijn op 15 maart 2023.

 

Wat zijn de waterschappen?

De waterschappen zijn een van de oudste instituties van de Nederlandse overheid. Ze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van water, de hoeveelheid water en de bescherming tegen het water.

 

Verkiezingen en bestuur

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. De leden worden iedere vier jaar gekozen. Dat gebeurt grotendeels door de inwoners van het waterschap, die bij de verkiezingen op een partij stemmen. De VVD deed in alle 21 waterschappen mee aan de verkiezingen op 20 maart 2019, die tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvonden. Een klein aantal leden wordt niet rechtstreeks gekozen. Deze ‘geborgde zetels’ worden ingevuld door andere belanghebbenden, zoals boeren en natuurverenigingen.

Het algemeen bestuur kiest uit zijn eigen midden een dagelijks bestuur, dat vergelijkbaar is met een college van burgemeester en wethouders. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door de dijkgraaf.

 

Taken waterschap

Het waterschap zorgt voor veiligheid, door dijken en kades van kanalen en poldervaarten te beheren. Ook zorgt het voor voldoende en schoon oppervlaktewater.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, leveren de waterschappen niet het drinkwater. Dat doen de drinkwaterbedrijven (zoals Waternet, Dunea en Vitens). Door het zuiveren van het rioolwater en het zorgen voor schoon oppervlaktewater spelen de waterschappen wel een rol in de kwaliteit van het drinkwater.

 

Rijkswaterstaat

De waterschappen zijn niet hetzelfde als Rijkswaterstaat, al lijken hun taken voor een deel wel op elkaar. Rijkswaterstaat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is verantwoordelijk voor de grote wateren, zoals de zee en de rivieren. Daarnaast beheert Rijkswaterstaat de landelijke wegen en vaarwegen.

 

Waterschapsbelasting

Om hun werk te kunnen doen, heffen de waterschappen belasting. De hoogte van de waterschapslasten verschilt per waterschap. Bovendien betaal je als huurder minder waterschapsbelasting dan als eigenaar van een koophuis.

 

In welk waterschap woon ik?

Nederland kende vroeger duizenden waterschappen. Tegenwoordig zijn het er nog maar 21. Sommige waterschappen heten van oudsher ‘Hoogheemraadschap’.

De grenzen van waterschappen zijn gebaseerd op stroomgebieden en afwateringsgebieden. Daardoor lopen ze kriskras door provincies en gemeenten heen. Je kunt op basis van je postcode opzoeken in welk waterschap je woont.

 

VVD in de waterschappen

Je kunt in alle waterschappen stemmen op de VVD. Meer weten over de standpunten, het verkiezingsprogramma of de mensen op de lijst? Klik hieronder op jouw waterschap!

 

Waterschap Aa en Maas – Noord-Brabant
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Waterschap Brabantse Delta – Noord-Brabant
Waterschap De Dommel – Noord-Brabant
Hoogheemraadschap van Delfland – Zuid-Holland
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Utrecht en Zuid-Holland
Waterschap Drents Overijsselse Delta – Drenthe en Overijssel
Wetterskip Fryslân – Friesland en Groningen
Waterschap Hollandse Delta – Zuid-Holland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Noord-Holland
Waterschap Hunze en Aa’s – Groningen en Drenthe
Waterschap Limburg – Limburg
Waterschap Noorderzijlvest – Groningen, Friesland en Drenthe
Waterschap Rijn en IJssel – Gelderland en Overijssel
Hoogheemraadschap van Rijnland – Zuid-Holland en Noord-Holland
Waterschap Rivierenland – Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht
Waterschap Scheldestromen – Zeeland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Zuid-Holland
Waterschap Vallei en Veluwe – Utrecht en Gelderland
Waterschap Vechtstromen – Drenthe, Gelderland en Overijssel
Waterschap Zuiderzeeland – Flevoland, Overijssel en Friesland

Heb je een vraag over de waterschappen?