Utrecht.

Op deze pagina vind je alle informatie over de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 in Utrecht. De verkiezingen waren op woensdag 20 maart.

 

Als Nederland hebben we samen veel opgebouwd. Nu moeten we ervoor knokken dat we dit behouden en beschermen. Doe mee!

Provinciale Statenverkiezingen 8

Vrijwilliger

 

Wil jij vrijwilliger worden of mee helpen met de campagne? Doe mee en klik hier!

Standpunten VVD Utrecht

 

  • Goede bereikbaarheid. In de auto, met het OV en op de fiets.
  • Een veilig Utrecht.
  • Ruimtelijke ontwikkeling.

Wil jij meer weten over de plannen van de VVD in Utrecht? Klik dan HIER.

 

Verkiezingsprogramma VVD Utrecht

 

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen.

Stand-Up Politics Tournee

 

Klaas was op 18 februari in Utrecht. Heb jij deze avond gemist? Schrijf je dan in voor de Klaasbrief en blijf op de hoogte van de volgende edities!

Meest gestelde vragen:

Wat zijn de provinciale staten?

Provinciale Staten zijn het parlement van de provincie. Bij de provinciale verkiezingen stemmen Nederlanders iedere vier jaar op een partij in hun eigen provincie. De uitslag van die verkiezingen bepaalt de samenstelling van Provinciale Staten.

 

Provinciebestuur

Net als in de landelijke politiek proberen partijen die samen een meerderheid hebben een coalitie te vormen. De provinciale regering noemen we Gedeputeerde Staten, of simpelweg het provinciebestuur. Een lid van het provinciebestuur (een ‘gedeputeerde’) is dus vergelijkbaar met een minister of een wethouder.

De leden van Provinciale Staten controleren het provinciebestuur. Een Statenlid is dus vergelijkbaar met een Kamerlid of raadslid. De provinciale politiek vindt plaats in het Provinciehuis, dat in elke provinciehoofdstad te vinden is.

 

Taken provincie

De provincies hebben een aantal duidelijke taken. Zij zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, dus zij bepalen grotendeels welke stukken land gebruikt worden voor bijvoorbeeld woningen, wegen, landbouw of natuur. De provincies leggen zelf ook wegen en fietspaden aan, beheren natuurgebieden en houden toezicht op de financiën van gemeenten.

Er is één provinciale belasting: de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Hoe hoog die belasting  is, verschilt per provincie. De hoogte wordt bepaald door de partijen die samen het provinciebestuur vormen.

 

Verkiezingen 2019

De meeste landelijke partijen, zoals de VVD, doen in alle provincies mee met de verkiezingen van 2019. Zij hebben in iedere provincie een eigen verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en lijsttrekker. Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in zekere zin ook landelijke verkiezingen. De nieuwe Statenleden kiezen namelijk de nieuwe Eerste Kamer.

Wat zijn de waterschappen?

De waterschappen zijn een van de oudste instituties van de Nederlandse overheid. Ze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van water, de hoeveelheid water en de bescherming tegen het water.

 

Verkiezingen en bestuur

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. De leden worden iedere vier jaar gekozen. Dat gebeurt grotendeels door de inwoners van het waterschap, die bij de verkiezingen op een partij stemmen. De VVD doet in alle 21 waterschappen mee aan de verkiezingen op 20 maart 2019, die tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvinden. Een klein aantal leden wordt niet rechtstreeks gekozen. Deze ‘geborgde zetels’ worden ingevuld door andere belanghebbenden, zoals boeren en natuurverenigingen.

Het algemeen bestuur kiest uit zijn eigen midden een dagelijks bestuur, dat vergelijkbaar is met een college van burgemeester en wethouders. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door de dijkgraaf.

 

Taken waterschap

Het waterschap zorgt voor veiligheid, door dijken en kades van kanalen en poldervaarten te beheren. Ook zorgt het voor voldoende en schoon oppervlaktewater.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, leveren de waterschappen niet het drinkwater. Dat doen de drinkwaterbedrijven (zoals Waternet, Dunea en Vitens). Door het zuiveren van het rioolwater en het zorgen voor schoon oppervlaktewater spelen de waterschappen wel een rol in de kwaliteit van het drinkwater.

 

Rijkswaterstaat

De waterschappen zijn niet hetzelfde als Rijkswaterstaat, al lijken hun taken voor een deel wel op elkaar. Rijkswaterstaat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is verantwoordelijk voor de grote wateren, zoals de zee en de rivieren. Daarnaast beheert Rijkswaterstaat de landelijke wegen en vaarwegen.

 

Waterschapsbelasting

Om hun werk te kunnen doen, heffen de waterschappen belasting. De hoogte van de waterschapslasten verschilt per waterschap. Bovendien betaal je als huurder minder waterschapsbelasting dan als eigenaar van een koophuis.

 

In welk waterschap woon ik?

Nederland kende vroeger duizenden waterschappen. Tegenwoordig zijn het er nog maar 21. Sommige waterschappen heten van oudsher ‘Hoogheemraadschap’.

De grenzen van waterschappen zijn gebaseerd op stroomgebieden en afwateringsgebieden. Daardoor lopen ze kriskras door provincies en gemeenten heen. Je kunt op basis van je postcode opzoeken in welk waterschap je woont.

Wat doet de eerste kamer?

De Eerste Kamer (ook wel Senaat genoemd) vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal, oftewel het Nederlandse parlement. De Eerste Kamer heeft 75 zetels en is gevestigd in Den Haag.

 

Functie en taken Eerste Kamer

Net als de Tweede Kamer controleert de Eerste Kamer de regering. De Senaat stemt over wetten die al door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd. Daarbij letten de leden vooral op de technische kanten: is de wet deugdelijk en is er een goede samenhang met andere wetten?

De Eerste Kamer heeft minder bevoegdheden dan de Tweede Kamer. Zo mogen wetten niet worden aangepast (geamendeerd), maar alleen worden goed- of afgekeurd. Leden van de Eerste Kamer kunnen ook niet zelf een initiatiefwet indienen. Wel mag de Eerste Kamer moties tegen de regering aannemen en een parlementaire enquête instellen, al is dat laatste nog nooit gebeurd.

 

Verkiezingen

Eerste Kamerleden worden indirect door de bevolking gekozen. Iedere vier jaar kiezen Nederlanders de Provinciale Staten in hun eigen provincie. Die gekozen Provinciale Statenleden (en vanaf 2019 ook door het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland) kiezen een paar maanden daarna de nieuwe Eerste Kamer.

Net als in de Tweede Kamer vormen politieke partijen in de Eerste Kamer fracties. De Eerste Kamer vergadert maar één dag in de week (op dinsdag). Het werk is voor de leden dan ook een parttime functie.

 

Verenigde vergadering

De Eerste en Tweede Kamer komen soms samen voor een verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Dat is jaarlijks het geval met Prinsjesdag. Verder gebeurt het alleen in uitzonderlijke situaties. Het gaat dan vaak om het koningshuis, bijvoorbeeld om toestemming voor een huwelijk te geven of om de nieuwe koning te beëdigen.

Verenigde vergaderingen van de Staten-Generaal worden voorgezeten door de voorzitter van de Eerste Kamer. Die voorzitter wordt door de leden van de Eerste Kamer gekozen.

Wat is het parlement?

Het parlement is de volksvertegenwoordiging, dus de mensen die door de Nederlanders zijn gekozen om hen in de politiek te vertegenwoordigen. Dat systeem van vertegenwoordigers noemen we de ‘parlementaire democratie’. Zo hebben mensen invloed op het beleid, zonder dat je met miljoenen mensen tegelijk over wetten hoeft te discussiëren.

 

Waaruit bestaat het parlement?

Het Nederlandse parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Er is ook een Europees Parlement, dat door de inwoners van alle lidstaten van de Europese Unie wordt gekozen.

 

Wat doet het parlement?

Het parlement controleert of de regering haar werk goed doet en bepaalt welke wetten er in Nederland gelden. Daarvoor heeft het parlement allerlei middelen, zoals moties, amendementen, initiatiefwetten en parlementaire enquêtes. De Eerste Kamer heeft minder bevoegdheden dan de Tweede Kamer.

 

Wat doet de regering?

De regering maakt het beleid voor Nederland en voert dat uit. De regering bestaat officieel uit de koning en de ministers. De koning bemoeit zich echter niet met het beleid. De ministers en staatssecretarissen vormen samen (zonder de koning) het kabinet. Het kabinet wordt voorgezeten door de minister-president.

 

Wie is de baas?

De minister-president wordt vaak gezien als de ‘baas van het land’, maar dat klopt niet. Het parlement (de vertegenwoordiging van het volk) controleert de regering en is in feite de baas van de premier. Want dat is democratie: het volk is de baas.

Op wie moet ik stemmen?

Op de VVD natuurlijk!

Het is voor ons niet mogelijk een neutraal stemadvies te geven. Toch krijgen we de vraag regelmatig: wat moet ik stemmen? Of: welke politieke partij past bij mij?

 

Partijen

Een partij kiezen zul je in het stembureau uiteindelijk zelf moeten doen. Als je naar alle politieke partijen kijkt kan dat soms een onmogelijke klus lijken. Het zijn er nogal wat… Maar je kunt het aantal opties wel terugbrengen, bijvoorbeeld door partijen weg te strepen waarvan je zeker weet dat ze niet bij je passen. Een stemwijzer kan hier ook bij helpen.

 

Verkiezingsprogramma’s

Als je dan een paar partijen overhoudt, kun je de partijprogramma’s bekijken. Of in ieder geval de stukjes lezen over de onderwerpen die jij echt belangrijk vindt.

 

Verkiezingen

Niet alle verkiezingen zijn hetzelfde. Dat betekent ook dat je misschien niet altijd hetzelfde zult kiezen. Voor je eigen woonplaats vind je de ene partij misschien goed, terwijl je voor de landelijke Tweede Kamer-verkiezingen andere partijen beter vindt.

 

Ga stemmen!

Wij hopen natuurlijk dat je als je rondkijkt op onze website uiteindelijk voor de VVD zult kiezen. Maar hoe dan ook: ga vooral stemmen! Er zijn veel stemlokalen en je hoeft alleen je identiteitsbewijs mee te nemen. Het is een simpele handeling, een formulier in de stembus gooien. Het staat echter symbool voor een heel belangrijk recht.

Lid worden?
Word lid
Heb je een vraag? App ons!