organisatie-image

Stikstofmaatregelen.

13 november 2019 heeft het kabinet maatregelen tegen stikstofuitstoot gepresenteerd. Daarmee is het gelukt om er nu voor te zorgen dat er weer gebouwd kan worden. Dat bouwbedrijven aan de slag kunnen en al die mensen die werken in de bouw niet werkloos thuis zitten met kerst. Dat kunnen we nu z’n allen voorkomen door iets minder hard te gaan rijden.

 

Wat gaat er gebeuren?

  • Overdag gaat de snelheid terug van 130 km/u naar 100 km/u. Hierdoor kan er weer gebouwd worden.
  • We kunnen hierdoor weer bouwen, wegen aanleggen en onderhouden en voorkomen dat we over een paar maanden duizenden mensen werkloos thuiszitten.
  • ‘s Avonds en ‘s nachts kunnen we dan gewoon 120/130 blijven rijden waar dit nu ook al mag.

 

Wat vindt de VVD van deze maatregel?

Dit is een rotmaatregel waar de VVD geen voorstander van is. Maar we zijn nog veel minder voorstander van het omvallen van de bouwsector, met duizenden ontslagen tot gevolg. Want dat was een groot risico. We moesten dit doen om een crisis te voorkomen. Bij de VVD gaat het land altijd boven de partij. Ook als het gaat om rotmaatregelen. Misschien juist dán. In het belang van Nederland.

Deze maatregel komt hard aan. Bij ons allemaal. Maar we kunnen ons niet veroorloven om ons stokpaardje koste wat het kost te behouden. We zijn als politiek verantwoordelijk voor het probleem en dus ook voor de oplossing. We lopen niet weg voor het nemen van moeilijke maatregelen. We schuiven zaken niet voor ons uit. In tegendeel: we stropen met elkaar de mouwen op en pakken de stikstof aan. Het is onze taak om te zorgen dat Nederland blijft draaien. Dat we komen met oplossingen. Oplossingen waarmee we Nederland vooruit helpen.

Stikstof en PFAS 1

Wat doen we nu nog meer om de bouw aan de gang te houden?

Er komt een Noodwet. Daarin regelen we dat projecten die van levensbelang zijn voor onze veiligheid doorgaan. Dan moet je denken aan het onderhoud aan dijken en duinen. Maar ook werk aan bruggen als bescherming tegen water. Wat we ook gaan doen is de samenstelling van het eten voor vee veranderen. Zo verlagen we de hoeveelheid stikstof die het vee uitscheidt. Hierbij wordt rekening gehouden dat het geen negatieve effecten heeft voor de gezondheid en welzijn van dieren.

 

Wat staat er in de brief over natuur?

Wij willen dat ons natuurbeleid tegen het licht wordt gehouden. En dat gaat gebeuren. We gaan opnieuw kijken naar alle natuurdoelen die we hebben en of dat niet minder kan. Daarvoor gaat het kabinet ook naar Brussel. Totdat we daar meer over weten worden er door het kabinet geen nieuwe natuurgebieden aangewezen. Ook worden er geen doelen toegevoegd aan bestaande natuurgebieden.

 

En over de landbouw?

Boeren die inzetten op emissiearme landbouw – dat is landbouw die zo min mogelijk stikstof uitstoot – krijgen onze volle steun. Daarvoor krijgen boeren alle ruimte. Wij gaan overbodige regels daarvoor opruimen en met subsidieregelingen ruimte voor innovatie maken.

Stikstof en PFAS

Hoe nu verder? Wat is het proces hierna?

Maandag gaat het werk meteen door. Dit is een pakket met maatregelen die we snel kunnen nemen om de bouw aan de gang te houden. Maar met dit pakket is het probleem niet opgelost. In december komt een volgend pakket maatregelen waarmee er weer ruimte moet komen voor onder andere landbouw, infrastructuur, bedrijfsuitbreidingen en werkgelegenheid. Ook worden maatregelen uitgewerkt hoe de landbouw ondersteund kan worden om minder stikstof uit te stoten.

 

Tot slot

Perfect is deze uitkomst zeker niet. Maar we hebben alles op alles gezet om te voorkomen dat we door stikstof in een economische crisis terecht komt. En hier in Den Haag werken we keihard verder om het probleem ook op de lange termijn op te lossen. Zorgen dat Nederland weer aan de slag kan en aan de slag blijft, dat is ons doel!

Bekijk meer