Wij willen er alles aan doen om Nederland te beschermen.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Update: Op 21 maart 2018 heeft een krappe meerderheid tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gestemd. Duidelijk is dat een deel van Nederland zorgen heeft over deze wet. Zorgen waaraan het kabinet nu tegemoet komt. Met deze verbeterde wet kunnen mensen onze diensten met vertrouwen de ruimte gunnen om hun belangrijke werk te doen. Ons land veilig houden, zodat we in vrijheid mogen leven.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) geeft onze diensten (AIVD en MIVD) de middelen om Nederland te beschermen. Ze kunnen daardoor terroristen en anderen die onze veiligheid bedreigen effectiever opsporen en in de gaten houden. Ook staat in deze wet op welke manieren onafhankelijk wordt gecontroleerd wat de diensten doen.

Hebben de diensten niet al genoeg middelen?
Nee. De vorige wet stamt uit 2002. Toen was het internet veel minder groot dan nu en bestonden sociale media als Facebook en WhatsApp nog niet eens. Terroristen en criminelen gebruiken al die nieuwe technologie natuurlijk volop. Op dit moment mogen onze diensten wel hun telefoons aftappen, maar kunnen ze niet bij hun internetverkeer. Zo lopen ze dus achter de feiten aan. Dat is levensgevaarlijk De nieuwe antiterreurwet lost dat probleem op.

Moet ik bang zijn?
Nee. Dankzij deze wet wordt Nederland juist veiliger. Bang voor je privacy hoef je ook niet te zijn. De diensten mogen niet zomaar willekeurig data aftappen, de term ‘sleepwet’ past daarom ook niet. Onze diensten doen dat alleen als er een aanwijzing is dat de nationale veiligheid in gevaar is. De diensten mogen bovendien niet alle gegevens inzien die tijdens dat onderzoek worden onderschept. Ze moeten toestemming krijgen om de relevante gegevens te lezen. De rest wordt verwijderd en vernietigd. Zware commissies van onafhankelijke rechters toetsen vooraf, tijdens en achteraf of de diensten zich aan de regels houden.

Privacy vs. veiligheid
Zorgen over privacy zijn heel begrijpelijk. Het is ook goed dat er een discussie over wordt gevoerd. De Wiv staat gelukkig vol met waarborgen om de privacy van onschuldige Nederlanders te beschermen. Natuurlijk zou het nog mooier zijn als het werk van de veiligheidsdiensten overbodig was, maar helaas leven we in een gevaarlijke wereld. Honderd procent veiligheid zullen we nooit kunnen garanderen, maar deze antiterreurwet maakt de kans op een aanslag in Nederland een stuk kleiner. Daar doen we het voor.

Bekijk meer

Wil je meer weten over de Wiv? App ons: