Waardering en steun voor onze Nederlandse vissers.

Visserij.

Nederlandse vissers verdienen al generaties lang op een eerlijke manier hun brood. Onze vissers zijn gericht op de toekomst en vinden het heel belangrijk dat de verschillende vissoorten blijven bestaan.

 
Wij vinden dat de Nederlandse vissers waardering en steun verdienen. We willen niet dat Nederland meer eisen stelt aan vissers dan de rest van Europa. Onze vissers mogen niet benadeeld worden ten opzichte van hun buitenlandse collega’s.

 
Nederlandse vissers bedenken voortdurend nieuwe technieken. Pulsvisserij is een mooi voorbeeld van die duurzame innovatie: minder brandstofgebruik, minder bodemberoering en minder bijvangst. Het is onbegrijpelijk dat het verboden is. We blijven ons voor pulsvisserij inzetten, bijvoorbeeld door de rechtszaak die Nederland tegen het verbod heeft aangespannen.

 

Verkiezingsprogramma

Onze plannen voor Nederland: lees hier het VVD-Verkiezingsprogramma 2021.


Bekijk meer

Heb je een vraag over visserij?