Waardering en steun voor onze Nederlandse vissers.

Visserij

Nederlandse vissers verdienen al generaties lang op een eerlijke manier hun brood. Door de jaren heen hebben zij voortdurend te maken gekregen met veranderende regels. De Nederlandse visserij heeft zich daar steeds aan weten aan te passen. Onze vissers zijn gericht op de toekomst en vinden het heel belangrijk dat de verschillende vissoorten blijven bestaan.

We vinden dat de Nederlandse vissers waardering en steun verdienen. Wij willen dat de overheid met de visserij gaat overleggen. Samen kunnen zij maatregelen bedenken om bedreigde vissoorten te beschermen, zonder dat de vissers daar te veel last van krijgen. We willen niet dat Nederland meer eisen stelt aan vissers dan de rest van Europa. Onze vissers mogen niet benadeeld worden ten opzichte van hun buitenlandse collega’s.

Pulsvisserij was een mooi voorbeeld van Nederlandse innovatie: minder brandstofgebruik, minder bodemberoering en minder bijvangst. Het is helaas niet gelukt andere Europese landen daarvan te overtuigen. Er wordt blijvend onderzoek gedaan naar andere innovaties om op een duurzame manier te vissen.

Bekijk meer

Heb je een vraag over visserij?