De Nederlandse veiligheid staat voorop.

Veiligheidsdiensten

Dag in dag uit werken onze veiligheidsdiensten AIVD en MIVD aan het voorkomen en terugdringen van radicalisering, jihadisme en terrorisme in Nederland. Ook bij de aanpak van cybercrime doen ze heel belangrijk werk.

Het is cruciaal dat de diensten ook op internet terroristen kunnen opsporen en in de gaten houden. Daarom hebben wij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gemoderniseerd. De vorige wet stamde namelijk uit 2002, toen het internet veel minder groot was en sociale media als Whatsapp en Facebook nog niet bestonden.

In een referendum heeft een kleine meerderheid tegen deze nieuwe wet gestemd. Het is duidelijk dat een deel van Nederland zorgen heeft over de wet. Het kabinet komt aan die zorgen tegemoet en past de wet op een aantal onderdelen aan. Met deze verbeterde wet kunnen mensen onze diensten met vertrouwen de ruimte gunnen om hun belangrijke werk te doen. Ons land veilig houden, zodat we in vrijheid mogen leven.

Bekijk meer

Heb je een vraag over veiligheidsdiensten?