Onderwijs toegankelijk dankzij het studievoorschot.

Studievoorschot

Dankzij het studievoorschot komt er steeds meer geld vrij voor het hoger onderwijs. Uiteindelijk worden er honderden miljoenen euro’s extra geïnvesteerd. Dat geld willen we steken in de kwaliteit van het onderwijs: bijvoorbeeld in meer en betere docenten en betere faciliteiten zoals ICT en studieruimtes. Daardoor worden online onderwijs en onderwijs op kleine schaal mogelijk. Daarnaast komt er geld vrij voor talentenprogramma’s, waardoor jongeren bijvoorbeeld ondernemerschap en leiderschap kunnen ontwikkelen.

Met het studievoorschot blijft het onderwijs toegankelijk voor iedereen. Studenten krijgen maar liefst 35 jaar de tijd om hun lening terug te betalen. Voor de meeste mensen is dat geen probleem. Zij vinden, ook dankzij de kwaliteit van hun studie, een goede baan. Wie het echt niet kan opbrengen, hoeft de lening niet terug te betalen.

Bekijk meer

Heb je een vraag over studievoorschot?