Neutrale houding overheid tegenover religie.

Religie

Religie speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Dat is een individuele keuze, die wij respecteren. Wij vinden dat de overheid neutraal moet staan ten opzichte van religie.

Die neutrale houding betekent ook dat de overheid geen subsidie geeft aan gebedshuizen, geloofsgemeenschappen, religieuze activiteiten en dialogen tussen vertegenwoordigers van religie. Dat is ook in het belang van de religies zelf. Op die manier kan geen enkele religie worden voorgetrokken of achtergesteld door de overheid. Juist daardoor heeft iedere Nederlander de vrijheid om te geloven wat hij of zij wil.

Wij staan niet toe dat mensen op basis van hun religie de Nederlandse democratie, rechtsstaat en waarden aanvallen. Shariarechtspraak is onacceptabel.

 

Concept-verkiezingsprogramma

We hebben een nieuw concept-verkiezingsprogramma. Daarom kan het zijn dat sommige standpunten op de VVD-website gaan veranderen. De leden hebben daar eind november het laatste woord over. Het nieuwe conceptprogramma voor de periode 2021-2025 vind je HIER.


Bekijk meer

Heb je een vraag over een neutrale houding tegenover religie?