Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Wij zijn geen voorstander van referenda. Het probleem met referenda is dat ze complexe problemen terugbrengen tot een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Daardoor kunnen mensen met opbouwende kritiek een wetsvoorstel alleen helemaal afschieten of helemaal omarmen.

Een referendum gaat ook niet goed samen met de vertegenwoordigende democratie. De Grondwet vraagt van volksvertegenwoordigers namelijk om te stemmen zoals zij dat zelf het beste vinden.

Tegelijkertijd zien wij dat de inwoners van Nederland de wens hebben om bij de totstandkoming van beleid te worden betrokken. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van beleid en wetgeving en vergroot ook het draagvlak daarvoor. Wij zijn daarom een voorstander van het houden van burgerraden.

Daarnaast zijn wij voorstander van het zgn. “uitdaagrecht”, waarmee groepen burgers gemeentelijke taken kunnen overnemen als zij daarvoor een goed plan hebben.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation