Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Niemand heeft iets te maken met jouw persoonlijke leven. Het internet, sociale media en digitale technieken maken het echter mogelijk om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen. Dit kunnen heel gevoelige gegevens zijn. We vinden het niet genoeg om te vertrouwen op de goede bedoelingen van overheden en bedrijven. Wij willen technische garanties dat de persoonlijke gegevens niet misbruikt worden en wij willen heldere regels over wat wel en niet mag.

Alleen bij de bestrijding van criminaliteit en met name terrorisme, vinden we dat de privacy van mensen geschonden mag worden. Niet willekeurig natuurlijk, maar alleen bij gerichte opsporingsactiviteiten en operaties van de inlichtingendiensten. Daar valt bijvoorbeeld het aftappen van telefoons van terrorismeverdachten onder.

Ook de privacy van mensen onderling dient gewaarborgd te worden. Door technologische vernieuwing is het steeds makkelijker om beelden van mensen te maken en te verspreiden. Online shaming, chantage en wraakporno liggen dan op de loer. Wij willen slachtoffers beter beschermen tegen deze praktijken en maatregelen nemen waardoor kwetsende beelden sneller van het internet verwijderd kunnen worden.

 

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation