Meer in de wijk, minder achter het bureau.

Politie

Het goede werk van de politie is de basis van een veilig Nederland. Onze politieagenten sporen misdadigers op, verlenen noodhulp en zorgen dat het rustig blijft op straat. Wij willen dat de politie zich kan richten op het échte politiewerk: de veiligheid op straat.

Criminaliteit begint vaak in de straat. Van kleine diefstallen en vernielingen groeit het door naar zwaardere criminaliteit. Wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt. Wij willen daarom geld uittrekken voor meer wijkagenten.

Agenten zetten zich dag in dag uit in om onze veiligheid te bewaken. Voor dat belangrijke werk moeten zij soms noodgedwongen geweld gebruiken. Wij vinden dat ze dan ons begrip, onze steun en onze bescherming verdienen. Wij willen dus dat agenten in principe niet als verdachte worden aangemerkt bij een onderzoek naar het gebruik van geweld. Alleen als ze expliciet de geweldsinstructie hebben overschreden, moeten ze worden vervolgd.

De invoering van de Nationale politie is een grote operatie, die tot nu toe niet zonder slag of stoot verloopt. Het is wel belangrijk om nu door te zetten. Door de komst van de Nationale politie wordt de politie uiteindelijk beter (en goedkoper) aangestuurd. Voor Nederlanders betekent dit bijvoorbeeld dat overlast sneller en beter wordt aangepakt en dat de politie meer in de wijk te vinden is en minder achter het bureau.

 
Wat vind jij hiervan?
Denk en beslis mee tijdens de Thematische Netwerken van de VVD. Hier bepalen de leden samen met bewindspersonen, Kamerleden en experts de koers van ons land: Ik doe mee.

Bekijk meer

Heb je een vraag over de politie?