Zelf de keuzes in je eigen leven maken.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Zelf de keuzes in je eigen leven maken. We staan er niet altijd bij stil hoe fijn en hoe belangrijk dat is. Wij willen dat ook mensen die ziek of gehandicapt zijn zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Het persoonsgebonden budget (pgb) kan voor hen het verschil maken tussen een echt leven, midden in de maatschappij, en een leven aan de zijlijn.

Met het pgb kun je bijvoorbeeld regelen dat de hulp al vroeg in de ochtend komt, zodat je gewoon naar je werk kunt. Vroeger was je afhankelijk geweest van de vaste tijden van de zorginstelling. Met het pgb lukt het misschien om je gehandicapte dochter veilig thuis te laten wonen. Terwijl zij vroeger naar een instelling ver van huis had gemoeten.

Mensen die zwaar getroffen zijn in het leven, kunnen er door het pgb zelf weer wat moois van maken. Die vrijheid is van het allergrootste belang. Daarom hebben wij het recht op het pgb vastgelegd in de wet.

Bekijk meer

Heb je een vraag over pgb?