Iedere laag haar eigen taken.

Overheid

De Nederlandse overheid is in een aantal lagen verdeeld: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Iedere laag heeft haar eigen taken. Overheidslagen moeten zich niet met elkaars taken bemoeien: je gaat erover of je gaat er niet over.

Op die manier worden de taken beter uitgevoerd. Bovendien is dan in iedere laag een kleine overheid voldoende. Daardoor ontstaat er maximale ruimte voor mensen om hun leven zelf vorm te geven.

 

Concept-verkiezingsprogramma

We hebben een nieuw concept-verkiezingsprogramma. Daarom kan het zijn dat sommige standpunten op de VVD-website gaan veranderen. De leden hebben daar eind november het laatste woord over. Het nieuwe conceptprogramma voor de periode 2021-2025 vind je HIER.


Bekijk meer

Heb je een vraag over overheidslagen?