Steun voor de middeninkomens.

Middeninkomens.

Een brede en sterke middengroep is cruciaal voor een stabiele samenleving. Maar juist de middengroepen hebben het moeilijk. Daarom willen wij hen steunen.

 
De hoogste inkomens profiteren sterker van economische groei en de laagste inkomens kunnen een beroep doen op uitkeringen en toeslagen. De middeninkomens vallen daar vaak net buiten. Zij zien ondertussen wel hun lasten stijgen, terwijl de groei van hun loon of pensioen achterblijft.

 
Wij kiezen er bewust voor om de middengroepen meer te laten profiteren van de groeiende welvaart. Daarom verlagen wij voor hen verschillende belastingen en beperken we de stijging van vaste lasten als wonen, zorg en energie. Als de overheid geld overhoudt, moet dat bovendien automatisch naar belastingverlaging voor de middeninkomens en het mkb gaan.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid