Mogelijkheden bieden kansen, maar ook vragen.

Medisch-ethisch

De ontwikkelingen in de medische wetenschap gaan snel. Er is heel veel mogelijk. Dat biedt kansen, maar het roept ook vragen op. Willen we alles doen wat kan? Voor ons staat de vrijheid van ieder mens om zijn of haar eigen keuzes te maken voorop. Die vrijheid stopt waar een ander mens schade wordt aangedaan. Vanuit die overtuiging maken wij telkens weer de afweging: wat staan we in Nederland wel en niet toe?

Bekijk meer

Heb je een vraag over medisch-ethische kwesties?