Wij willen dat iedereen op de beste zorg kan rekenen.

Langdurige zorg

Als je langdurig ziek of gehandicapt bent, of als je vanwege je leeftijd niet meer thuis kunt wonen, wil je natuurlijk de allerbeste zorg krijgen. De meeste zorginstellingen in Nederland bieden dat gelukkig. Toch zijn er met name bij verpleeghuizen nog grote verschillen. Wij willen dat iedereen op de beste zorg kan rekenen. Daarom worden de allerbeste verpleeghuizen de norm voor de rest. En als verpleeghuizen langdurig slecht scoren, moet het management plaatsmaken.

Zelf kiezen
Wij willen dat mensen in zorginstellingen hun eigen keuzes kunnen blijven maken. Zij mogen zelf kiezen wat ze ’s avonds eten, hoe vaak ze douchen en of ze meedoen aan een spelmiddag. Zij hebben het recht om, ondanks de enorme tegenslag, een zo prettig mogelijk leven te hebben. Daarom willen wij dat keuzevrijheid en kwaliteit van leven in zorginstellingen een nog grotere rol gaan spelen. Wij vinden de juiste zorg voor mensen belangrijker dan het overeind houden van zorginstellingen.

Pgb
Wij willen dat de keuzes van individuele mensen voorop staan. Daarom hebben wij het persoonsgebonden budget (pgb) vastgelegd in de wet. Daarom onderzoeken we op welke manieren we het voor mensen makkelijker kunnen maken om zelf te kiezen waar zij wonen en welke zorg zij van wie willen krijgen. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Juist als je dag in dag uit zware zorg nodig hebt, mag je daarop rekenen.

Bekijk meer

Heb je een vraag over langdurige zorg?