Trots op onze ondernemers in land- en tuinbouw.

Landbouw en tuinbouw.

De Nederlandse land- en tuinbouw is ontzettend belangrijk voor de economie. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de rest van de wereld. Er is namelijk maar één land (de VS) dat meer voedsel exporteert dan Nederland. Dat is voor zo’n klein land een ongelooflijke prestatie.

 
Wij zijn trots op de keihard werkende ondernemers in de land- en tuinbouw. Wij willen hun positie verder verbeteren. Daarom verminderen we het aantal regels en maken we de regels die er nog wel zijn makkelijker. Wij vinden dat Nederlandse regels voor boeren niet strenger mogen zijn dan in de rest van Europa.

 
De landbouw kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Ons doel is daarbij niet om de veestapel in te krimpen of boeren verplicht uit te kopen. In plaats daarvan richten wij ons op het omlaag brengen van de uitstoot door innovatie. Boeren krijgen financiële steun als zij daarin investeren of als zij vrijwillig besluiten om te stoppen met hun bedrijf.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid