Rust op de woningmarkt.

Kopen

Tijdens de crisis zijn er veel maatregelen genomen om de woningmarkt weer op gang te helpen. Die maatregelen zijn allemaal tegelijk genomen, zodat iedereen wist waar hij aan toe was. Inmiddels is de woningmarkt oververhit. Daarom zeggen wij: de overheid moet rust en zekerheid bieden aan bestaande kopers. Daarnaast moet de overheid de krapte op de woningmarkt aanpakken, zodat mensen met een gemiddeld inkomen weer gewoon een huis kunnen kopen.

 

Concept-verkiezingsprogramma

We hebben een nieuw concept-verkiezingsprogramma. Daarom kan het zijn dat sommige standpunten op de VVD-website gaan veranderen. De leden hebben daar eind november het laatste woord over. Het nieuwe conceptprogramma voor de periode 2021-2025 vind je HIER.


Bekijk meer

Heb je een vraag over de woningsmarkt?